ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การยกเลิกสั่งซื้อสินค้า

1. ลูกค้าสามารถยกเลิกสั่งซื้อสินค้าได้ในกรณีที่ยังไม่กดยืนยันคำสั่งซื้อบน หน้า Website

2. หากลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะทำการยกเลิกสินค้าไม่ได้


การคืนเงิน

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้หาก สินค้าที่ส่งไปให้ไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ที่ลูกค้าเลือก เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ของทางร้าน ทางร้านจะดำเนินคืนเงินให้ลูกค้าทันที

2. หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ได้คุณภาพตามที่ท่านคาดหวังไว้ ลูกค้าต้องการแจ้งผ่านทางร้าน เพื่อให้ทางร้านตรวจสอบรายละเอียด และทางร้านจะคืนเงินให้ ภายใน 3-5 วันทำการ


การเปลี่ยนสินค้า

1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ หากพบว่าสินค้าที่ส่งไปให้ไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ เนื่องจากเกิดจากข้อผิดพลาดของพนักงาน

2. หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ได้คุณภาพตามที่ท่านคาดหวังไว้ ลูกค้าต้องการแจ้งผ่านทางร้าน เพื่อให้ทางร้านตรวจสอบรายละเอียด และทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้


ขอบพระคุณค่ะ

www.saitarnshop.com

088-9651456